ความเห็น 517451

หลงเสน่ห์..เมืองสามหมอก

เขียนเมื่อ 

เหมือนผ่านพบดินแดนในฝัน
สงบ,...เงียบงัน  มีความสุข
แดดอ่อนอุ่นละมุนละไมคลายความทุกข์
ชีวิตที่ปลุกด้วยธรรมชาติสะอาดงาม....

 .....