ความเห็น 51485

ประวัติความเป็นมา

เขียนเมื่อ 

จงภูมิใจว่าคุณคือเพชรในตมและมีคุณค่าในตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะเห็นคุรค่านำคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน