ความเห็น 514484

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะแก้ว

เห็นใจและเข้าใจว่า แก้วเหนื่อยและเครียดกับงานมาก และอยากพักผ่อน

คนเราเรียนรู้จากภายนอกมามาก นำความรู้นั้นมาประกอบอาชีพ เป็นเวลานานหลายปี

ช่วงนี้ จึงเป็นช่วงที่เรา จะมาเริ่ม เรียนรู้ตนเองให้มากขึ้น เป็นศาสตร์ภายในของเราเอง เพื่อให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้น แล้วนำมาใช้ ในการดำเนินชีวิตที่สมบรณ์ ถุกต้องยิ่งขึ้นนะคะ เรียกว่า ศาสตร์แห่งชีวิตค่ะ

ส่วนรวมรุ่นเตรียมอุดม ไปแน่ค่ะ เดือนกุมภาฯนี้

สวัสดีปีใหม่อีกทีค่ะ