ความเห็น 51346

เครื่องออกกำลังกายเพื่อการกายภาพบำบัดด้วยตนเอง

เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณ... อ่านบันทึกแล้ว ทำให้ได้รับซาบซึ้งว่า คนเราทำอะไรดีๆ ได้มากกว่าที่คิดไว้เสมอ(ถ้าทำ + อดทน + ยืนหยัด) ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ ขอให้คุณพ่อของอาจารย์ทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บครับ...