ความเห็น 513231

หลงเสน่ห์..เมืองสามหมอก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า..ลุงหนาน

ดีใจ๋ตี้สุดเจ้า..ตี้มาแอ่วหาน้อง ศน.อ้วน

ฮิ ๆ เปิ้นลักไปแอ่วมาก่อนลุงหนาน ไปผ่อหนตางล่วงหน้า.เจ้า

ลุงเจ้า..คณะของศน.อ้วนเดินทางเป๋นวงกล๋มเหมือนกั๋นเจ้า เข้าตางเหนือ.ออกตางใต้..ต๋อนปิ๊ก..ปิ๊กตังขุนยวม..ผดแม่แจ่ม..เข้าจ๋อมตอง..ลวดเข้าบ้าน..เจ้า

ถ้าวกลงลงตางใต้ไปตางแม่สะเรียง..ผดออกตาก..ทะลุแม่สอด...สุดยอดเลยเจ้า..ศน.อ้วนจะไปตวยลุงแถมกำนะเจ้า

วันเดียว..ม่วนมอกอี้..ถ้าไปหลาย ๆ วัน..ยังบอกบ่ถูกว่าจะม่วนมอกใด

ขอบคุณ..ลุงหนาน..จ้าดนักเจ้า

หนูอ้วน