ความเห็น 512965

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

คงไม่ช้าเกินไปนะครับ ที่จะกล่าวคำว่า

สวัสดีปีใหม่ครับ

พรใดที่ประเสริฐ พรนั้นจงเป็นของท่าน

รักษาสุขภาพนะครับ