ความเห็น 51283

สุพัชชา 61

เขียนเมื่อ 

ถ้าน้องอยากเป็นมืออาชีพ น้องต้องฝึกประสบการณ์จากมืออาชีพนะครับ อาทิ

1.tv. ช่องต่าง ๆ

2. นิตยสาร/แม็กซิน

3.รายการtv.

4.หนังสือพิมพ์

5.สื่อที่พี่รู้จัก คือ" นิตยสารผู้นำท้องถิ่น" ลองไปติดต่อเพื่อฝึกงานนะ

........ของฝากจากสมาชิก gotokrow  คือ เน้นในเรื่องการจัดการและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กนะจ๊ะ

         จาก.....อดีต...ผู้จัดทำสื่อท้องถิ่น......หนังสือพิมพ์/ วราสาร/สื่อตีพิมพ์