ความเห็น 51279

สันติวิธีกับงานวัฒนธรรม

เขียนเมื่อ 

สื่อเพื่อวัฒนธรรมกับการดำรงอยู่ของชุมชนชาวไทย การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติจริง จับต้องได้ เป็นชุมชนนักปฏิบัติ เป็นชุมชนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ นำไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเพื่อสืบทอดถึง ระบบวิธีคิดและเจตจำนงค์ของรุ่นปัจจุบันและอดีตได้อย่างลงตัว