ความเห็น 512108

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณขจิต ขจิต ฝอยทอง

คุณขจิตเป็นคนมีพลังสูง ไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง แต่มีอารมณ์ขันและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆค่ะ เป็นคนที่มีหน้าตา คำพูด ที่ดูมีความสุขตลอดเวลานะคะ

 ความสุขขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของบุคคลมากพอกว่าปัจจัยภายนอก

ดังนั้น ระบบการการศึกษาควรมุ่งเพิ่มปัจจัยบวกภายในตัวคน และการฝึกจิต เช่น การนั่งสมาธิ เป็นต้น จะช่วยให้คนสามารถต่อต้านความทุกข์และเพิ่มความสุขได้ นะคะ