ความเห็น 512

Blog and Social Networks

morning_glory
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

bact': ใน bloglines ก็มี featue แบบนี้นะ (recommender system)

คนที่ใช้ระบบนี้ได้ดีสุด คงจะเป็น amazon.