ความเห็น 511916

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก

ฟังธรรมะมาเมื่อเช้าค่ะ เรื่องธรรมะคุ้มครองโลก นำมาฝากค่ะ

การเจริญในธรรมที่คุ้มครองโลก

 อันได้แก่ หิริโอตตัปปะอย่างสม่ำเสมอ เป็นนิจศีลเทอญ โลกจะบังเกิดแต่สันติสุขที่ทุกชีวิตล้วนแสวงหาความจริง สันติสุขของโลกอยู่แค่เอื้อม เพียงแต่ทุกคนร่วมมือกันทำแต่ความดี ละซึ่งทางมาแห่งความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมเท่านั้น

บุญรักษาค่ะ