ความเห็น 511897

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณบรรพต

ดีใจที่แวะมาสวัสดี สบายกันดีนะคะ

ตอนนี้ คงสมหวังกับการศึกษา และชีวิตครอบครัวแล้ว ดีใจด้วยค่ะ และขอให้ถนอมความสุข ระดับนี้ไว้ก็พอ

มีบทความตอนหนึ่ง ขอนำมาฝากบรรพตนะคะ....

คนเราใส่ใจกับสถานะทางสังคมอย่างยิ่ง

คนมีธรรมชาติที่ต้องการจะดีกว่าคนอื่น นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาไปมาก

 เมื่อมีคนรู้สึกดีขึ้น จะมีคนอื่นที่รู้สึกแย่ลงโดยเปรียบเทียบ การที่คนทำงานเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทำให้คนอื่นมี ความทุกข์มากขึ้น

 นโยบายสำคัญที่จะช่วยลดปัญหานี้มี 2 เรื่อง คือ

 1) ภาษีจะช่วยบรรเทาการแข่งขันอย่างไม่หยุดหย่อน (rat race) ได้ และอาจเป็นสิ่งที่ดีที่คนจะลดการทำงานลงบ้างถ้าสังคมโดยรวมจะมีความสุขมากขึ้น

 2) การศึกษา จำเป็นต้องสอนเยาวชนให้มีค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องของสถานะทางสังคมและปลูกฝังให้มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ฝากความระลึกถึงทุกคนด้วยค่ะ