ความเห็น 510863

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ  ชำเลือง

ขอให้คุณชำเลืองและครอบครัวมีพลานามัยที่แข็งแรง

นอกจากนี้ เราควรจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นะคะ

พร้อมกับร่วมกันรณรงค์ ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ดีไหมคะ