ความเห็น 510678

การยืดอายุ GotoKnow โดย(ยัง)ไม่ต้องเพิ่ม server

เขียนเมื่อ 

อาจจะนำเอา ระบบ caching เข้ามาช่วย ทำให้ข้อมูลประเภท static เช่นรูปภาพต่างๆ ไม่ต้องไปดึงจาก webserver มาใหม่ทุกครั้งไป

ซึ่ง wikipedia เองก็ใช้ squid เป็น cache engine ช่วยแบ่งเบาภาระของ apache  ดังตัวอย่าง 

[[email protected] ~]$ telnet en.wikipedia.org 80
Trying 203.212.189.253...
Connected to en.wikipedia.org (203.212.189.253).
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0
HOST: en.wikipedia.org

HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Date: Sat, 05 Jan 2008 00:50:31 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.1
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Cache-Control: s-maxage=1200, must-revalidate, max-age=0
Last-Modified: Sat, 05 Jan 2008 00:50:31 GMT
Location: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Cache: HIT from sq35.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from sq35.wikimedia.org:3128
Age: 155
X-Cache: HIT from yf1004.yaseo.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from yf1004.yaseo.wikimedia.org:3128
X-Cache: MISS from yf1000.yaseo.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: MISS from yf1000.yaseo.wikimedia.org:80
Via: 1.0 sq35.wikimedia.org:3128 (squid/2.6.STABLE16), 1.0 yf1004.yaseo.wikimedia.org:3128 (squid/2.6.STABLE16), 1.0 yf1000.yaseo.wikimedia.org:80 (squid/2.6.STABLE16)
Connection: close