ความเห็น 510554

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

ผ่านมาอ่านหลายเที่ยวแล้วแต่อ่านไม่หมด  แต่ดูแล้วมีความสุขดีครับ  มีความสุขกับพรของคนให้  ละสุขใจกับกับคนรับ

มาขอรับพรที่เหลือครับ  และขอมอบพรเก่าที่เข้าถึงใจดีครับ

ปีใหม่นี้ขอให้สุขใจเยือกเย็น

เหมือนดังน้ำในคงคา

ให้สุขกายสุขตา

แหมือนดังดวงจันทร์เมื่อวันเพ็ญ

ให้สดชื่นดังดอกไม้

เมื่อยามน้ำค้างพร่างพรม

ให้ทรัพย์สินอุดม

และได้รับแต่ความร่มเย็น
(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ)