ความเห็น 51049

สันติวิธีกับงานวัฒนธรรม

เขียนเมื่อ 
รูปอาจารย์ดูจะใหญ่ไปนะค่ะ เกินเฟม resize อีกหน่อยนะคะ