ความเห็น 50935

ตลาดการเงินกับเศรษฐกิจ

เขียนเมื่อ 

ตลาดการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแปรที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการระดมเงิน เพื่อให้ประเทศพัฒนา