ความเห็น


สาธุ อันแปลว่าชอบแล้ว

คนต่างควรเลือกเฟ้นสถานที่และสังคมที่ตนอยู่ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ทำประโยชน์ได้ ไม่เบียดเบียนใครครับ (รวมทั้งการเบียดเบียนตัวเองโดยการฝืนทำ แสร้งทำด้วย)

อลชฺชิตาเย ลฺชชนฺติ
ลชฺชิตาเย น ลชฺชเร
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ
อภเย ภยทสฺสิโน
ภเย จ อภยทสฺสิโน
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ
อวชฺเช วชฺชมติโน
วชฺเช จ อวชฺชทสฺสิโน
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ
วชฺชญฺจ วชฺชโต ญตฺวา
อวฺชชญฺจ อวชฺชโต
สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ
ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอาย
ไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอาย
ผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างนี้
ย่อมไปสู่ทุคติ
สิ่งที่ไม่น่ากลัว เห็นว่าน่ากลัว
สิ่งที่น่ากลัว กลับเห็นว่า ไม่น่ากลัว
ผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างนี้
ย่อมไปทุคติ
สิ่งที่ไม่มีโทษ เห็นว่ามีโทษ
สิ่งที่มีโทษ กลับเห็นว่าไม่มีโทษ
ผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างนี้
ย่อมไปสู่ทุคติ
เห็นโทษ เป็นโทษ
เห็นถูก เป็นถูก
ผู้ที่มีความเห็นชอบเช่นนี้
ย่อมไปสู่สุคติ

ถ้ามีกำลังทำให้สถานที่เป็นที่ที่น่าอยู่ ให้ผู้มาอยู่สามารถสร้างสรรประโยชน์ได้ ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนั้นเอง; แต่ถ้าต่างคนต่างอาศัยไปวันๆ ไม่ได้คิดจะช่วยกันทำให้น่าอยู่ น่าอาศัย สถานที่นั้นก็จะไปสู่ความเสื่อม 

สิ่งที่ Google ให้แก่พนักงาน ก็คงเป็นไปตามแนวคิดนี้ครับ และ Google เลือกสรรพนักงานอย่างดี ใช้วัฒนธรรมองค์กรและปรัชญาของบริษัทเป็นตัวควบคุม พนักงานแลกสิ่งที่แต่ละคนต้องการด้วยการสร้างผลงานแก่สังคม Google

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท