ความเห็น 508530

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

ความฝันมีโอกาสเป็นจริง เนื่องจาก....

ประการแรก การทำสมาธิ และการสวดมนต์

จะทำให้ใจสงบ ปลอดโปร่ง และเป็นทางมาแห่งบุญ บุญจะหลั่งไหลมา บันดาลให้สิ่งที่ปรารถนาบังเกิดเป็นจริงได้ ส่วนการจิตนาการถึงผลที่จะได้รับ ก็คือการอธิษฐานนั่นเอง

แต่เป็นการอธิษฐานด้วยภาพ

ซึ่งชัดเจนกว่าและมีพลังกว่าการอธิฐานด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว

ตามคำสอน ในพระพุทธศาสนาถือว่าการอธิษฐานเป็นทางมาแห่งบุญอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในบารมี ๑๐ ทัศ

ยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งเกิดและจะทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงเร็วขึ้น

แต่ต้องอธิษฐานแต่เรื่องดีๆด้วยนะคะ