ความเห็น 508512

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้อง  พิมพ์ดีด

ขออวยพร ให้น้องจงประสบแต่ความสุข และสมหวัง ในสิ่งที่หวังและฝันไว้นะคะ

มนุษย์ทั่วไปฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า

และฝันยังเปรียบเสมือนพลังที่ผลักดันชีวิตเราให้ก้าวไป ดังบทเพลงที่ว่า คนเราอยู่กันได้ก็ด้วยฝัน ทุกชนทุกชั้นต่างก็เป็นกันทั้งนั้น ใครจะเติมพลังให้ฝันได้มากกว่ากัน