ความเห็น 508280

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

ปีใหม่ปีนี้ มีโอกาส ไปเยี่ยม บ้านริมแม่น้ำป่าสัก

 ของอาจารย์ยุวนุช ค่ะ

เป็นเหมือน รีสอร์ท สำหรับเจ้าของบ้าน ที่ต้องการทำงาน และ พักผ่อนท่ามกลาง ความสวยงาม ความสงบเงียบ เป็นส่วนตัว  ตั้งอยู่ในแหล่งที่มี
ธรรมชาติ อันสวยงามสมบูรณ์ อย่างมากค่ะ