ความเห็น 508207

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพนัส แผ่นดิน

ความสุขนั้น เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุมาก    แต่สิ่งที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขนั้น   ส่วนใหญ่เกิดจากการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและการ "ไม่รู้จักพอ"  

ครั้งแรกๆ บางคน อยากมีเงินพอกับการ จะดำเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุขตามอัตภาพเท่านั้น ไม่ขออะไรมาก

แต่  วันที่เขามีเงินพอและได้ใช้หรือบริโภคสิ่งที่เขา "ฝัน" ไว้แล้ว สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่ "ความสุข" อีกต่อไป

 เขาจะเริ่ม "ฝัน" ถึง "ความสุข" ใหม่ ที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นไปอีก

ความสุขของคนนั้น  ต้องอิงกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแมสโลว์ (ABRAHAM MASLOW) นักจิตวิทยาชื่อดังบอกว่ามี 5 ระดับ

นั่นคือ ความต้องการเบื้องต้น ได้แก่ อาหาร ยา  เสื้อผ้า ที่พักอาศัย

ความต้องการระดับสองคือ ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการจะยกระดับขึ้นไป

เป็นระดับ 3 ซึ่งก็คือ การได้รับการยอมรับในหมู่ญาติมิตรและเพื่อนฝูงให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ต่อไประดับ 4 ก็คือ การมีสถานะที่โดดเด่นในสังคม

 และสุดท้ายก็คือ ความต้องการที่จะบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริง ซึ่ง ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่อง เงินเลย

กลับเข้ามาในเรื่อง  การได้รับการยอมรับในหมู่ญาติมิตรและเพื่อนฝูงนั้น  เงินไม่มีส่วนนัก การมีน้ำจิตน้ำใจเอื้ออารีน่าจะมีความสำคัญกว่าและสิ่งนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน

 ดังนั้น ความสุขจากการที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเงินเลย เช่น ที่เราอยู่ในสังคม ของโกทูโนแห่งนี้ค่ะ

สรุปว่า.....คนที่มีเงินน้อยเกินไปจะไม่ค่อยมีความสุข  เพราะความสุขหลายอย่างต้องใช้เงินซื้อหามา

 ในอีกด้านหนึ่ง คนที่มีเงินมากเกินไปไม่ได้หมายความว่า เขาจะต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินปานกลางค่ะ