ความเห็น 508130

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ อาจารย์  . Lin Hui  และคุณ  โอ๋-อโณ

ในปีที่ผ่านมา ดิฉัน ได้ข่าวว่า ตามโรงเรียนต่างๆ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกัน มากขึ้นค่ะ

มีเนื้อหาในการอบรมคือ นำความรู้ในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับคุณธรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกต้องดีงาม

รู้จักการทำทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้รู้จักถึงพระคุณพ่อแม่ เป็นต้น

   ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า ปลื้มใจมากๆนะคะ