ความเห็น 508121

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ  นาง สุมาลี พิเชฏฐ์พงษ์

ขอบคุณที่ชม ดิฉัน ก็แค่แบ่งปัน สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการสั่งสอนมา ให้แก่ กัลยาณมิตร ณ ที่แห่งนี้ เท่านั้นค่ะ ไม่ได้ทราบอะไร มากไปกว่า พวกเราทุกคนที่นี่ค่ะ

เรามีอะไรดีๆ ก็ เล่าให้กันฟังค่ะ