ความเห็น


 1. นายทวัช บุญแสง http://gotoknow.org/blog/tawat/39838
 2. นายวิสุทธิ์ บินลาเด๊ะ http://gotoknow.org/blog/wisoot/39833
 3. ..กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช http://gotoknow.org/blog/kun/39827
 4. นายอุทิศ http://gotoknow.org/blog/utit/39849
 5. ..อาภรณ์ http://gotoknow.org/blog/cultural/39520
 6. นางแน่งน้อย http://gotoknow.org/blog/noy/39857
 7. พระมหาชิต http://gotoknow.org/blog/maha09/38060
 8. นางพรปวีณ์ ศรีงาม http://gotoknow.org/blog/491998002/38672
 9. นายนายธำรงค์ บริเวธานันท์ http://gotoknow.org/blog/km01/38078
 10. นางสาว สุธิรา ชัยรักษา http://gotoknow.org/blog/testtest/38348
 11. นายอับดุลสุโก shafie ดินอะ http://gotoknow.org/blog/shukur2003/39896
 12. พระครูภาวนาสมาธิคุณ สุธีรศานต์ http://gotoknow.org/blog/thaikm/37229
พี่รัตน์

ผมส่ง url  ของสมาชิกมาไว้ให้พี่ 

ผมเข้าใจว่า อ. หมอ ต้องการให้ อ. อุทัยส่งข้อมูล

โดย fax ไปให้

แต่ อ. อุทัย มอบหมายให้ผม post ข้อมูลลงข้อคิดเห็นใน blog ของ อ. หมอ

ผมเกรงว่าจะไม่ตรงจุดประสงค์วิธีการส่งของ อ. หมอ 

ผมเลยรบกวนพี่ช่วยส่ง fax ข้อมูลข้างบนให้ อ.หมอ

นะครับ 

ผมอยู่ระหว่างการทำใบขับขี่เลยไม่สะดวกที่จะส่ง 

หมายเหตุ

แต่ผมก็ไป post ข้อมูล url ไว้ใน blog ของ อ.หมอ ตามข้างล่างไว้ด้วย  แต่ก็เกรงว่าอาจเกิดความผิดพลาด

http://gotoknow.org/blog/thaikm/37346

   url คือคำตอบโจทย์ข้อ 1 และ 2

   คำตอบข้อ 3 ของโจทย์คือ พวกเราพร้อมแล้วที่จะแลกปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนชาวนา (อ. อุทัย กล่าวทำนองนี้)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี