ความเห็น 507146

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ ขจิต ฝอยทอง

ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่เข้ามาแทนที่นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มความดีงามใหม่ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง

พวกเราจะ ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน แล้วร่วมกันส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้แก่กันที่กลางใจ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วจึงขยายสู่ผู้อื่น คือชาวโลกทั้งหลาย นะคะ