ความเห็น 505247

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก

ปีใหม่นี้ไปใสบาตรหรือยังคะ พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราค่ะ

พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด

คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม

ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์

ขอให้ครูอ้อยและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญค่ะ

                มิตรภาพและความสัมพันธ์ อันดี เป็นสิ่งที่เป็นมงคล

ส่วนความแตกร้าวถ้าบังเกิดขึ้นกับใคร หรือสังคมหมู่ใดก็ตาม ก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียเท่านั้น นะคะ