ความเห็น 50354

“การประชุมที่เคร่งเครียด”

หลง
IP: xxx.28.50.6
เขียนเมื่อ 

     สิ่งที่สำคัญสุดของการมีชีวิตอยู่ที่ดีงามก็คือ การทำตามพันธสัญญา อันหมายถึงเรื่องราวที่ถูกกล่าวถึงและเป็นข้อตกลงร่วมทั้ง 2 ฝ่าย เพราะทุกอย่างมีเหตุผลที่เชื่อมโยงสัมพันธ์และสามารถอธิบายได้ด้วยเจตนาเดิมโดยพื้นฐาน

       ถ้าเรานำเงิน วัตถุสิ่งของ มากำหนดและมีอิทธิพลเหนือการเรียนรู้ก็นับเป็นเรื่องที่น่าคิดในสังคมโดยเฉพาะสังคมการบริโภคในปัจจุบัน องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมและมีบทบาทอธิบายกับสังคมวงกว้างเสมอมาต้องระวัดระวังสุดท้ายการเรียนรู้และการสร้างในสิ่งที่ดีงามก็เป็นเรื่องที่น่าทบทวนอย่างยิ่ง