ความเห็น 50329

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 

คุณสิงห์ป่าสัก

     ผมก็คิดเช่นนั้นนะครับ หากเมื่อต่อไปภายหน้า เขาได้เรียนรู้ทักษะชีวิตมากขึ้น ก็น่าจะยิ่ง ๆ ดีขึ้นไปอีกไงครับ