ความเห็น 50211

ขอบคุณ "(รัก) สามเส้า"

เขียนเมื่อ 

     อาจารย์ครับ พอผมเห็นคำว่า "(รัก)สามเส้า" เป็นชื่อบันทึก ตามด้วย ผอ.บวร ผมรู้ทันทีเพราะ ผอ.เคยบอกนัย ๆ ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้ได้อ่าน ทำให้ผมนึกบรรยากาศของการ "สืบค้น" ที่นำ ผอ.มาพบกับ GotoKnow.Org ได้เป็นอย่างดี ผอ.ใช้อะไรสืบค้นสำหรับคืนนั้นครับ
     "ชายขอบ" ทำให้อาจารย์ง่วง แต่พอ อ.ดร.จันทวรรณ ทำให้อาจารย์ "ตาสว่าง" จะฟ้องพี่ชัยให้แจก F อีกสักคน ต่อจาก อ.Panda คอยดู...