ความเห็น 501458

เมตตาแบบหายใจออก

หมออั๋น
IP: xxx.25.28.3
เขียนเมื่อ 
ตำราต่างๆ  ของวัดท่ามะโอที่ออกมา   ทำให้เข้าใจ พุทธแท้   ได้ดีมาก    อยากเชื้อเชิญ  กัลยาณมิตรทั้งหลายได้เข้ามา   ศึกษา