ความเห็น 50096

อำนาจและสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรพันธุกรรมพืช

เขียนเมื่อ 

คิดแค่นั้นไม่พอต้องดูว่าเราไปลงนามสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดไว้บ้างแล้ว เช่น CITES และปัจจุบันเราได้ทำต่อหรือไม่ในการพัฒนากฎหมาย พัฒนาคน และสร้างทัศนคติในเรื่องดังกล่าวกับประชาชนกลุ่มใดบ้างแล้ว