ความเห็น 50040

อบรมคุณอำนวยแบบ ATM

เขียนเมื่อ 

   บอกเล่าความก้าวหน้าในการทำหน้าที่ในบทบาทคุณอำนวยตำบล ในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร