ความเห็น 499886

เป็นนายตนเอง อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณคุณหมอปารมีค่ะ ที่บันทึกนี้ได้ช่วยให้เราเข้าใจดูตนเองมากขึ้น...
  • ....และขอขอบคุณสำหรับหนังสือที่คุณหมอตั้งใจฝากเพื่อนมาให้ค่ะ