ความเห็น 49977

พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวฯ

เขียนเมื่อ 
  • ไม่ทราบว่าข้อมูลเอามาจากไหนครับ
  • เหมือนสำนักพระราชวังเตือน ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่า
  • ขอบคุณมากครับ