ความเห็น 49926

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 114. วัฒนธรรมการคุย

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมาก ๆ ครับอาจารย์หมอ

ชีวิตของคนเรามีเรื่องใหญ่หลักอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องครับ

ก็คือ เรื่องกิน เรื่องอยู่และเรื่องเสวนา

ถ้าเราพูดเป็นคุยเป็นเราก็จะมีความสุขและทำให้ที่อยู่ใกล้ ๆ มีความสุข

ในการมาอยู่ที่อุบลฯ ช่วงแรก ผมก็พยายามใช้เทคนิคนี้อยู่เสมอ ๆ ครับ โดยคิดกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาชุมชนพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในชุมชนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างลุล่วงครับ 

ในชุมชนพัฒนบูรณาการศาสตร์นี้ผมตั้งใจเข้ามาเป็นผู้เรียนรู้มากกว่าผู้รู้ครับ ช่วงนี้ก็ถือว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จไปในขั้นหนึ่ง ตั้งใจว่า 3 ปีนี้จะเขียนหนังสือได้หลายเล่มครับ ตั้งแต่ Participatory Action Working. Participatory Action Studies. และที่ต้องใช้สรรพวิชามากที่สุดก็คือ Partipipatory Action of Teacher Studie and Learning. ครับ