ความเห็น 49924

“ปลูกเห็ดป่าที่อำเภอเขื่องในช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างไร”

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

หลังจากที่ได้ติดตามอ่านบทความเรื่องเห็ดของพี่อุทัยมาเยอะ ขอถามสักสองสามคำถามครับ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ในความคิดเห็นของพี่อุทัยหลังจากที่มีประสบการณ์เรื่องเห็ดมาเป็นเวลานาน

พี่อุทัยคิดว่า

1. "เห็ด" จะเป็นทางออกของปัญหาของสังคมทางใดได้บ้างครับ

2. "เห็ด" สามารถแก้ไขปัญหาความยากจของคนไทยได้หรือไม่

3. "เห็ด" สามารถเป็นวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยหรือไม่

ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ