ความเห็น 49893

Beeman เปิดกรุ

เขียนเมื่อ 
  • บันทึกนี้เขียนได้เป็นธรรมชาติครับ
  • เป็นการสกัดความรู้ด้วยตัวของเราเอง
  • ถ้าจะออกข้อสอบแบบว่า ให้เขียนความรู้ที่ได้จากการเรียน เขียนแบบนี้ก็ต้องได้คะแนนเกือบเต็ม
  • แต่ว่าอาจจะต้องฝึกเรื่องภาษาไทย-เขียนไทยบ้างครับ เช่น ชำนาญ (ถูก) ชำนาน (ผิด)
  • แต่ภาพโดยรวมวันนี้เขียนบันทึกได้ดีมาก