ความเห็น 49798

ครอบครัว GotoKnow.org ที่อบอุ่น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ พี่เม่ย คุณชายขอบ และคุณสิงห์ป่าสัก
มาก ๆ ครับ ที่กรุณาสะท้อนให้ทราบ  บทความที่ลิ้งไว้ได้อ่านมาก่อนหน้าที้แล้วนะครับ และก็กลับไปอ่านอีกเมื่อกรุณาทำลิ้งมาให้