ความเห็น 49795

ความลับของ JJ

เขียนเมื่อ 

ได้ Mind Map ของ อ.JJ มา แผ่นนึงก่อนกลับ อ่านแล้ว เก็บประเด็นได้ดีค่ะ ชอบ เหมือน โน๊ตสั้นๆไว้ให้เข้าใจ ย่อมาเล่าสู่กัน นะคะ

Quality Mission = monitor evaluation , tool ,communication, km ,ยุทธศาสตร์การพัฒนา