ความเห็น 49672

เวทีการเรียนรู้ km

เขียนเมื่อ 

ในการจัดการความรู้ได้ใช้ยุทธวิธีหลายๆอย่างตามความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้า ดังนี้                    

      1. ให้ครัวเรือน ชุมชนยอมรับสภาพและวิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง   

       2. ในการจัดวงเรียนรู้จะต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดกับคนในชุมชน                                                    

        3. ผู้จัดวงเรียนรู้จะต้องมี " ใจ " ในการจัดการความรู้ km และอดทนกับคำพูดวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากผู้ร่วมวงเรียนรู้พร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็น  ข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น                

                   ( แค่นี้ก่อนนะ )