ความเห็น 49601

Super CEO, KM, AI & Gotoknow

เขียนเมื่อ 

อธิการบดีของมอ. ท่านก็เขียนบล็อกนะค่ะ แต่เขียนใส่ไว้ในเว็บไซต์ของมอ. ค่ะ ชื่อว่า เรื่องเล่าจากอธิการบดี ค่ะ

ดิฉันชอบอ่านแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านมาเขียนใน GotoKnow.org ด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างของเรื่องเล่าจาก CEO ที่ยอดเยี่ยมค่ะ

ตัวอย่างเรื่องเล่าจากท่านอธิการบดีของมอ. ค่ะ

***เรื่องเล่าจากอธิการบดี ***
     เรื่องที่ 13 "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีโอกาสใกล้ชิดกับตระกูลอรรถกระวีสุนทร" โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www2.psu.ac.th/intranet/dean/

แต่วันนี้รู้สึกลิงค์เข้าไปยังไม่ได้ค่ะ