ความเห็น 49586

วาทกรรมนำมิจฉาทิฐิ

เขียนเมื่อ 
      เห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ ....
ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่า " คอยดูเถอะ ยิ่งสว่างจะยิ่งมืด " แล้วก็เป็นจริงตามนั้น อย่างน้อยก็ชนบทบ้านผม  ที่เคยสงบร่มเย็นก็เปลี่ยนไป  พอถนนสะดวก และไฟฟ้าเข้า  คนก็แสวงหาวัตถุกันยกใหญ่ แถมนำไปใช้อย่างชนิดพอกพูนกิเลสกันเป็นส่วนมาก เช่นมีทีวี ก็เล่นพนันมวยตู้  ความอยากได้ ก่อให้เกิดความเสื่อมทรุดทางจริยธรรม เช่นหลานขโมยเครื่องสูบน้ำของลุง-ป้าไปขาย ก็มี การลักขโมยเพิ่มขึ้นตามความสว่างจากไฟฟ้านั่นเอง
   เห็น ความสว่างด้านนอก แต่ มืดด้านใน แล้วก็ใจหายครับ