ความเห็น 495029

หลักเกฑ์และวิธีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ศรีเชาวน์
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 
เส้นทางการเลื่อนวิทยฐานะ

     เพื่อนครู ที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะ จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร มีหลายท่าน ขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเลย โดยไม่ทราบและไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน จะทำให้ถูกบีบด้วยระยะเวลาอันจำกัดที่จะต้องทำผลงาน จนมีผลทำให้จัดทำผลงานไม่ทัน หรือผลงานไม่ผ่านการประเมิน มีผลทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ
      ถอยหลังมาสักก้าว แล้วเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ ดีกว่า รีบวิ่งไปข้างหน้าแล้วไปสะดุดขาตัวเองจนไปไม่ถึงเป้าหมายสิ่งแรกที่นึกถึงตลอดเวลา คือ วิทยฐานะนั้น เป็นผลพลอยได้จากการทำงาน นั่นคือทำงานให้ดี แล้วค่อยเอางานที่เราทำนั้นไปขอเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช่ขอวิทยฐานะแล้ว จึงมาสร้างผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะผลงานนั้นจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอม สำหรับงานในหน้าที่รับผิดชอบ แล้วเราจะไม่ภูมิใจในวิทยฐานะที่เราได้เลย คุยได้ไม่เต็มปาก เพราะเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยการหลอกลวง หรือไปจ้างผู้อื่นทำ

ให้นึกถึงลูกของท่าน หลานของท่าน ที่หน้าตาใสซื่อ เหล่านี้ คือผู้ที่จะได้รับผลจากการกระทำของครูทุกท่านทั้งด้านบวกและลบ บางครั้งท่านทำให้เด็กเหล่านี้ โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวเพียงเพราะเด็กเหล่านี้เลียนแบบความเห็นแก่ตัวของท่าน เป็นผู้ใหญ่ที่โกงกินบ้านเมือง เพราะเห็นแบบอย่างของท่านที่โกงเวลาสอนไปหารายได้ข้างนอก โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ฟุ้งเฟ้อ เพียงเพราะเห็นครูฟุ้งเฟ้อ อย่าคิดว่าเรื่องน้อยนิดที่ท่านทำจะไม่มีผลต่อประเทศชาติบ้านเมือง
     ถ้าครูบางท่านที่กำลังคิดผิด ทำผิด เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในปัจจุบันปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี ท่านจะช่วยเติมเต็มบุคลากรที่ดีในสังคมให้เพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวนมากมาย แต่สังคมไทย มีครูที่ดีเป็นจำนวนมาก บ้านเมืองจึงยังอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ ช่วยกันทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อแผ่นดินไทย เพื่อคนไทย กันนะครับ