ความเห็น 49474

“ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด “ ร่วมด้วยช่วยกันระหว่าง ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ( 3 )

เขียนเมื่อ 
ขอโทษค่ะ ใน คห.บรรทัดที่สองเขียนไว้อาจจะไม่ชัดเจน "เพิ่มขีดล่างแทนการเว้นวรรคค่ะ"