ความเห็น 494181

หลักเกฑ์และวิธีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

เขียนเมื่อ 

เมื่อเห็นแนวทางอย่างนี้จะเห็นว่า ถ้าท่านทำงานขยันขันแข็ง เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีผลงานมาตลอด ก็สามารถขอเข้ารับการประเมินได้เลย แต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีผลงานมาก่อนเลย จะต้องคิดให้ดีว่า ถ้าจะทำผลงานใหม่ ภายใน 1 ปี จะทำทันหรือไม่ ถ้าคิดว่าไม่ทัน ก็อาจจะยื่นขอเข้าอบรมไว้ก่อนก็ได้ แล้วประเมินด้านที่ 1 และ 2 (แต่ถึงจะผ่านก็ไม่ได้เพราะส่งผลงานไม่ทัน) ปีต่อไป ถ้าคิดว่าผลงานเสร็จ ก็ยืนเรื่องขอประเมินอีก คราวนี้ไม่ต้องเขาอบรม แต่จะประเมินด้านที่ 1 และ 2 ใหม่ ต่อจากนั้นก็ส่งผลงานวิชาการเข้าประเมิน
      หรือทำผลงานให้เสร็จแล้วค่อยยืนขอประเมินเสร็จแล้วส่งผลงานเลยก็ได้