ความเห็น 494113

โครงร่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย ฉบับบแก้ไข

จันทิมา ปานแดง
IP: xxx.123.106.209
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ ต้องการยืมเครื่องมือมาใช้ในการวิจัยเรื่องศึกษาความผาสุกของบุคลากรสาธารณสุขจะทำหนังสือไปที่หน่วยงานอาจารย์ปฎิบัติงานอยู่ได้ไหมคะ

 ขอบพระคุณค่ะ