ความเห็น 49382

อาจารย์เทพได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Faคนดี
IP: xxx.113.45.137
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ

ชื่นชมอาจารย์มาก