ความเห็น 49378

อบรมคุณอำนวยแบบ ATM

เขียนเมื่อ 
  • เรียนรู้จากการปฏิบัติครับ (ขอแจมด้วยคน)
  • ผมก็มักจะใช้คำว่า On the job training เช่นเดียวกันครับ หรือบางครั้งก็ใช้คำว่า "ทำไปแก้ไปครับ"