ความเห็น 49365

มาดูทีเด็ด "จีนยูนนาน" ชุมชนท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน เตรียมต้อนรับกลุ่ม "sanuk"

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิตครับ

วันนี่้ผมไปดูความเรียบร้อย เพื่อการเตรียมงานต้อนรับ ไปนั่งจิบชาร้อนๆบนดอย อากาศดีมากเลย ครับ

ขอแก้ไขนิดหนึ่งครับ

คำว่า ยูนาน เปลี่ยนเป็น ยูนนาน ครับ ตรงกับภา่ษาอังกฤษ Yunnan ครับ เป็นชื่อเรียกมณฑลจีนยูนนานครับ